GSE spol.s.r.o.

Služby advokátní kanceláře

Od 1.6. 2015 působí v části provozovny naší firmy na adrese Lannova 2061/8, Praha 1 advokátní kancelář JUDr. Jiřího Pavlíka. Naši klienti mohou využít služeb advokátní kanceláře ve věcech obchodního a občanského práva, včetně výkonu rozhodnutí exekucí v úředních dnech. Advokátní kancelář Vám také ověří podpisy při převodu obchodní společnosti z naší nabídky, a  to na listinách sepsaných advokátem, např. u příležitosti konání valné hromady.

Více informací o advokátní kanceláři nalezenete na webu České advokátní komory.

Vedení spisovny

Služba vedení spisovny je určena soudem jmenovaným insolvenčním správcům, likvidátorům, zákazníkům naší společnostive věci vedení účetnictví či pronájmu nemovitostí a dále všem, kteří mají povinnost uchovávat velké množství archivních záznamů souvisejících z jejich obchodní činnosti, což zákon ukláda od 5 do 30 let. Mezi tyto subjekty patří i základní a střední školy, příspěvkové a rozpočtové organizace obcí a měst, dále pak všechny neziskové a obchodní společnosti.

Pokud Vaše firma sídlí v reprezentativních prostorech v centru Prahy a s ohledem na velké množství záznamů pracuje ve stísněných podmínkách nebo každoročně platí desetitisíce korun za další prostory, můžete se obrátit na nás a svou agendu uložit v koncesované a zabezpečené spisovně na pražském Žižkově v souladu se zákonem.

Spisovna Vaše materiály bezpečně uloží a po uplynutí úložní doby stanovené zákonem je dle skartačního plánu zlikviduje. Výhodou spisovny je uložení materiálů potřebných pro výpočet penzí bývalých zaměstnanců i dlouho poté co samotná firma již ukončila svou činnost.

Do spisovny však naopak musíte ze zákona uložit záznamy o fungování společnosti např. v případě likvidace společnosti před výmazem z obchodního rejstříku nebo při dražbě podniku.

Pro výpočet ceny můžete použít připravený kalkulátor. Cena z kalkulátoru udáva cenu za roční uložení jednoho kusu pořadače na 1 rok. Tedy nepočítá s celou úložní dobou. Pokud Vaše firma např. již 2 roky archivovala dokumenty s DPH u nichž je povinnost uložení 10 let, budou se tyto dokumenty ukládat do spisovny pouze na 8 let a nikoliv na plnou úložní dobu. Dalším důvodem je skutečnost, že spisovna před převzetím spisů a mnohdy ani původce nezná přesně dobu ve které dokumenty vznikly a odhadnout zákonnou dobu uložení předem bez znalosti listin tak není možné. Pokud však budou přijaty dokumenty, které mohu být ihned skartovány budou tyto listiny skartovány po skartačním řízení se státním oblastním archivem za cenu skartace od 1 kg váhy.

Ceník doprovodných služeb:

Zastoupení původce při skartačním řízení před Státním oblastním archivem na základě plné moci 10 000 Kč / 1 řízení
Třídění dokumentů dle doby uložení 60 Kč / 1 pořadač
Vyhledávání dokumentů ZDARMA
Kopírování dokumentů 2,5 Kč stránka
Skenování 1 Kč stránka
Faxování 10 Kč stránka

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Máte-li u nás uloženy své dokumenty můžete si objednat termín ve studovně zde.

V případě zájmu o výpočet ceny využíjte kalkulátor a možnost objednání služeb spisovny.

Evropské akciové společnosti

Jsou exkluzivní právní formou, která umožnuje našim klientům změnu sídla společnosti do zahraničí v rámci celé EU, a tím i změnu daňových zákonů. Dále umožňuje nerušené podnikání v celém Evropském hospodářském prostoru. Evropské akciové společnosti jsou právní formou, která klade nejnižší nároky na počet osob zapsaných v obchodním rejstříku. Nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Akciové společnosti

Ideální volba pro dlouhodobé podnikání většího počtu společníku nebo uzkutečnění rozsáhlého podnikatelského záměru. Akciová společnost vám umožňuje nejširší možnosti uspořádání vnitřních poměrů ve vztahu mezi akcionáři a členy statutárních orgánů. Akciová společnost je také ideálním vlastníkem menších dceřiných společností nebo nemovitostí. Cenu, aktuální nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Pomoc s ukončením podnikání

Klientům, kteří chtějí ukončit své podnikání formou právnické osoby nabízíme likvidaci jejich společnosti a výmaz z obchodního rejstříku v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Jedná se o legální cestu k ukončení činnosti společnosti.