GSE spol.s.r.o.

Účetnictví

 

Naše společnost GSE spol. s.r.o. se zabývá vedením účetnictví od svého vzniku, tedy od roku 2007. Za tuto dobu jsme nashromáždili velké množství znalostí a zkušeností nejen z praxe ale i z jednotlivých profesních školení a to v rámci operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost" ale i mimo něj. Momentálně našich služeb využívá cca. 75 zákazníků.

 Účetnictví

Ke své činnosti používáme účetní program Money S3 v české a slovenské verzi a  ekonomický system Pohoda. Jako doplňek účetního servisu poskytuje naše firma svým klientům služby v oblasti poradenství bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Nabídnout můžeme našim zákazníkům i umístění sídla v Praze v námi vlastněných nemovitostech popř. služby koncesované spisovny v centru Prahy.

Mezi naše zákazníky patří malé i větší společnosti, živnostníci, společnosti se zahraniční účastí a cizí státní příslušníci s českým živnostenským oprávněním vykonávající svou činnost na území EU. Služby vedení účetnictví však nabízíme i bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek a příspěvkovým organizacím. Účetní a poradenský servis je také určen neziskovým organizacím a v případě opodstatněné žádosti může být poskytnut tzv. pro bono.

Kromě běžného zpracování účetnictví se naše společnost specializuje na zpracování    kompletní mzdové agendy a mzdového účetnictví. 

Daňové poradenství nabízíme ve spolupráci s Ing. Irenou Tremčinskou, daňovým poradcem

Patříte-li mezi zákazníky naší společnosti, nabízíme Vám zastoupení Vaši firmy při místním šetření jakéhokoliv úřadu státní správy v sídle Vaší společnosti v Praze. Máte-li o tuto službu zájem, vyplňte prosím elektronický formulář. Zastoupení můžete volit mezi účetním z naší společnosti, daňovým poradcem, auditorem nebo advokátem.

Zastoupení v místním šetření

Vedení účetnictví

Máte-li zájem o cenovou nabídku vedení účetnictví, vyplňte prosím formulář.

zdaňovací období
počet:
(odhad s přesností 100 ks)
(odhad s přesností 100 ks)

Po odeslání nezávazné poptávky vás budeme kontaktovat s cennovou nabídkou.

Evropské akciové společnosti

Jsou exkluzivní právní formou, která umožnuje našim klientům změnu sídla společnosti do zahraničí v rámci celé EU, a tím i změnu daňových zákonů. Dále umožňuje nerušené podnikání v celém Evropském hospodářském prostoru. Evropské akciové společnosti jsou právní formou, která klade nejnižší nároky na počet osob zapsaných v obchodním rejstříku. Nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Akciové společnosti

Ideální volba pro dlouhodobé podnikání většího počtu společníku nebo uzkutečnění rozsáhlého podnikatelského záměru. Akciová společnost vám umožňuje nejširší možnosti uspořádání vnitřních poměrů ve vztahu mezi akcionáři a členy statutárních orgánů. Akciová společnost je také ideálním vlastníkem menších dceřiných společností nebo nemovitostí. Cenu, aktuální nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Pomoc s ukončením podnikání

Klientům, kteří chtějí ukončit své podnikání formou právnické osoby nabízíme likvidaci jejich společnosti a výmaz z obchodního rejstříku v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Jedná se o legální cestu k ukončení činnosti společnosti.