GSE spol.s.r.o.

Účetnictví

 

Naše společnost GSE spol. s.r.o. se zabývá vedením účetnictví od svého vzniku, tedy od roku 2007. Za tuto dobu jsme nashromáždili velké množství znalostí a zkušeností nejen z praxe ale i z jednotlivých profesních školení a to v rámci operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost" ale i mimo něj. Momentálně našich služeb využívá cca. 75 zákazníků.

 Účetnictví

Ke své činnosti používáme účetní program Money S3 v české a slovenské verzi a  ekonomický system Pohoda. Jako doplňek účetního servisu poskytuje naše firma svým klientům služby v oblasti poradenství bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Nabídnout můžeme našim zákazníkům i umístění sídla v Praze v námi vlastněných nemovitostech popř. služby koncesované spisovny v centru Prahy.

Mezi naše zákazníky patří malé i větší společnosti, živnostníci, společnosti se zahraniční účastí a cizí státní příslušníci s českým živnostenským oprávněním vykonávající svou činnost na území EU. Služby vedení účetnictví však nabízíme i bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek a příspěvkovým organizacím. Účetní a poradenský servis je také určen neziskovým organizacím a v případě opodstatněné žádosti může být poskytnut tzv. pro bono.

Kromě běžného zpracování účetnictví se naše společnost specializuje na zpracování    kompletní mzdové agendy a mzdového účetnictví. 

Daňové poradenství nabízíme ve spolupráci s Ing. Irenou Tremčinskou, daňovým poradcem

Patříte-li mezi zákazníky naší společnosti, nabízíme Vám zastoupení Vaši firmy při místním šetření jakéhokoliv úřadu státní správy v sídle Vaší společnosti v Praze. Máte-li o tuto službu zájem, vyplňte prosím elektronický formulář. Zastoupení můžete volit mezi účetním z naší společnosti, daňovým poradcem, auditorem nebo advokátem.

Zastoupení v místním šetření

Vedení účetnictví

Máte-li zájem o cenovou nabídku vedení účetnictví, vyplňte prosím formulář.

zdaňovací období
počet:
(odhad s přesností 100 ks)
(odhad s přesností 100 ks)

Po odeslání nezávazné poptávky vás budeme kontaktovat s cennovou nabídkou.

Podnikatelský inkubátor

Našimi klienty jsou nově vzniklé společnosti, mladí nebo noví podnikatelé, studenti a start-up společnosti. Tyto subjekty podporujeme v začátcích jejich podnikání a nabízíme jim služby administrativní a hospodářské povahy, vedení účetnictví a spisovny, pronájem kancelářských a skladovacích prostor v Praze.

Entrepreneur's Incubator

Our clients include newly established companies, young or new firm owners, students and start-up companies. We support these entities at the beginning of their business activities offering them economy-focused administrative services, bookkeeping and record-keeping services as well as letting office and storage spaces in Prague.

Unternehmerinkubator

Zu unseren Klienten gehören neu gegründete Gesellschaften, Jungunternehmer oder neue Einzelfirmen, Studenten und Start-up-Gesellschaften. Diese beginnenden Wirtschaftsbetriebe und Einzelkaufleute werden von uns unterstützt. Wir bieten ihnen entsprechende Verwaltungs- und Wirtschaftsdienstleistungen, Buch- und Registraturführung sowie Vermietung von Büro- und Lagerräumen in Prag.