GSE spol.s.r.o.

Sdílený pronájem kancelářských prostor v Praze

Zájemcům o nevýhradní nájem bytových či nebytových prostor v Praze nabízíme službu ve vlastních nemovitostech na Praze 1, 3 a 10 s možností získaní souhlasu s umístěním sídla ke každé platné nájemní smlouvě.

 

Informace o poštovních zásilkách

Informace o příchozí pošte našich klientů je možné získat odesláním dotazu přes tento formulář:

Doporučená pošta
Obyčejná zásilka
Balík
Kurýr
Žádám informaci o veškeré došlé poště

Evropské akciové společnosti

Jsou exkluzivní právní formou, která umožnuje našim klientům změnu sídla společnosti do zahraničí v rámci celé EU, a tím i změnu daňových zákonů. Dále umožňuje nerušené podnikání v celém Evropském hospodářském prostoru. Evropské akciové společnosti jsou právní formou, která klade nejnižší nároky na počet osob zapsaných v obchodním rejstříku. Nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Akciové společnosti

Ideální volba pro dlouhodobé podnikání většího počtu společníku nebo uzkutečnění rozsáhlého podnikatelského záměru. Akciová společnost vám umožňuje nejširší možnosti uspořádání vnitřních poměrů ve vztahu mezi akcionáři a členy statutárních orgánů. Akciová společnost je také ideálním vlastníkem menších dceřiných společností nebo nemovitostí. Cenu, aktuální nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Pomoc s ukončením podnikání

Klientům, kteří chtějí ukončit své podnikání formou právnické osoby nabízíme likvidaci jejich společnosti a výmaz z obchodního rejstříku v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Jedná se o legální cestu k ukončení činnosti společnosti.