GSE spol.s.r.o.

Ready-made společnosti

Ready – made společnosti jsou společnosti založené za účelem prodeje, které čekají na svého zákazníka. Společnosti jsou klientovi předávány bez závazků a pohledávek, jako nepodnikající subjekty zapsané do obchodního rejstříku se sídlem ve virtuální kanceláři. Zákazník má možnost zakoupit firmu neregistrovanou na finančním úřadě anebo naopak firmu registrovanou k DPH. V případě zájmu je možnost společnost založit dle přání klienta. O zakládání společnosti na míru se více dočtete v odkazu Zakládání společností.

Cena ready-made společnosti činí 20 000 Kč. DPH zde nefiguruje.
* Cena obsahuje přípravu listin pro změnu v obchodním rejstříku bez notářského zápisu a kolky za 2 000 Kč pro změnový návrh.

Aktuální nabídka společností k prodeji všech druhů není zveřejňována. Máte-li zájem o nabídku firem neváhejte nás kontaktovat.

Ready-made akciové společnosti jsou stejně jako s.r.o. již připravené společnosti k podnikání. Maji plně zplacený 2 000 000 Kč kapitál a čekají tak na nového majitele. Cena za ready-made a.s. činí 58 800 Kč. Cena obsahuje převod společnosti a kolky pro zápis změn v obchodním rejstříku. 

Evropská akciová společnost je právnická osoba zapsaná v českém obchodním rejstříku založena je však podle evropského práva. Kupcům přináší řadu výhod jako např. možnost jmenovat pouze 1 člena představenstva a 1 člena dozorčí rady. Nevýhodou je vysoký základní kapitál dosahující výše 120 000 EUR tedy více než 3 000 000 Kč. I v tomto případě je však základní kapitál plně zplacen. Cena za společnost činí 68 000 Kč.

Evropské akciové společnosti

Jsou exkluzivní právní formou, která umožnuje našim klientům změnu sídla společnosti do zahraničí v rámci celé EU, a tím i změnu daňových zákonů. Dále umožňuje nerušené podnikání v celém Evropském hospodářském prostoru. Evropské akciové společnosti jsou právní formou, která klade nejnižší nároky na počet osob zapsaných v obchodním rejstříku. Nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Akciové společnosti

Ideální volba pro dlouhodobé podnikání většího počtu společníku nebo uzkutečnění rozsáhlého podnikatelského záměru. Akciová společnost vám umožňuje nejširší možnosti uspořádání vnitřních poměrů ve vztahu mezi akcionáři a členy statutárních orgánů. Akciová společnost je také ideálním vlastníkem menších dceřiných společností nebo nemovitostí. Cenu, aktuální nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Pomoc s ukončením podnikání

Klientům, kteří chtějí ukončit své podnikání formou právnické osoby nabízíme likvidaci jejich společnosti a výmaz z obchodního rejstříku v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Jedná se o legální cestu k ukončení činnosti společnosti.