GSE spol.s.r.o.

Ready-made společnosti

Ready – made společnosti jsou společnosti založené za účelem prodeje, které čekají na svého zákazníka. Společnosti jsou klientovi předávány bez závazků a pohledávek, jako nepodnikající subjekty zapsané do obchodního rejstříku se sídlem ve virtuální kanceláři. Zákazník má možnost zakoupit firmu neregistrovanou na finančním úřadě anebo naopak firmu registrovanou k DPH. V případě zájmu je možnost společnost založit dle přání klienta. O zakládání společnosti na míru se více dočtete v odkazu Zakládání společností.

Cena ready-made společnosti činí 20 000 Kč. DPH zde nefiguruje.
* Cena obsahuje přípravu listin pro změnu v obchodním rejstříku bez notářského zápisu a kolky za 2 000 Kč pro změnový návrh.

Aktuální nabídka společností k prodeji všech druhů není zveřejňována. Máte-li zájem o nabídku firem neváhejte nás kontaktovat.

Ready-made akciové společnosti jsou stejně jako s.r.o. již připravené společnosti k podnikání. Maji plně zplacený 2 000 000 Kč kapitál a čekají tak na nového majitele. Cena za ready-made a.s. činí 58 800 Kč. Cena obsahuje převod společnosti a kolky pro zápis změn v obchodním rejstříku. 

Evropská akciová společnost je právnická osoba zapsaná v českém obchodním rejstříku založena je však podle evropského práva. Kupcům přináší řadu výhod jako např. možnost jmenovat pouze 1 člena představenstva a 1 člena dozorčí rady. Nevýhodou je vysoký základní kapitál dosahující výše 120 000 EUR tedy více než 3 000 000 Kč. I v tomto případě je však základní kapitál plně zplacen. Cena za společnost činí 68 000 Kč.

Podnikatelský inkubátor

Našimi klienty jsou nově vzniklé společnosti, mladí nebo noví podnikatelé, studenti a start-up společnosti. Tyto subjekty podporujeme v začátcích jejich podnikání a nabízíme jim služby administrativní a hospodářské povahy, vedení účetnictví a spisovny, pronájem kancelářských a skladovacích prostor v Praze.

Entrepreneur's Incubator

Our clients include newly established companies, young or new firm owners, students and start-up companies. We support these entities at the beginning of their business activities offering them economy-focused administrative services, bookkeeping and record-keeping services as well as letting office and storage spaces in Prague.

Unternehmerinkubator

Zu unseren Klienten gehören neu gegründete Gesellschaften, Jungunternehmer oder neue Einzelfirmen, Studenten und Start-up-Gesellschaften. Diese beginnenden Wirtschaftsbetriebe und Einzelkaufleute werden von uns unterstützt. Wir bieten ihnen entsprechende Verwaltungs- und Wirtschaftsdienstleistungen, Buch- und Registraturführung sowie Vermietung von Büro- und Lagerräumen in Prag.