GSE spol.s.r.o.

Likvidace obchodních společností

Máte-li nepotřebnou společnost zapsanou v českém nebo slovenském obchodním rejstříku nabízíme Vám zrušení této obchodní korporace výmazem z obchodního rejstříku s likvidací nebo bez likvidace v závislosti na stavu předmětné firmy.

Jedná se o zcela legální způsob ukončení podnikání, který je možno řešit i fůzí se zahraniční společností a vznikem Evropské akciové společnosti v jiném členském státě Evropské unie. Dále Vám můžeme pomoci založit holding zahraničních firem, které vás mohou vystřídat na postu společníka a od platnosti novely zákona o obchodních korporacích i na postu jednatele.

Cenové rozmezí nabízených služeb je 80 000 Kč v případě pořízení holdingové sturktury, 120 000 Kč při fůzi společností do zahraniční Evropské akciové společnosti a 75 000 Kč za výmaz společnosti z obchodního rejstříku formou zrušení firmy s likvidací. Tato cena však neobsahuje cenu uložení listin v koncesované spisovně.

Podrobné informace o této rozsáhlé problematice můžete získat při osobní konzultaci v jedné z poboček naší firmy. K objednání konzultace jsme pro Vás připravili formulář.

 

Objednávka konzultace

Evropské akciové společnosti

Jsou exkluzivní právní formou, která umožnuje našim klientům změnu sídla společnosti do zahraničí v rámci celé EU, a tím i změnu daňových zákonů. Dále umožňuje nerušené podnikání v celém Evropském hospodářském prostoru. Evropské akciové společnosti jsou právní formou, která klade nejnižší nároky na počet osob zapsaných v obchodním rejstříku. Nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Akciové společnosti

Ideální volba pro dlouhodobé podnikání většího počtu společníku nebo uzkutečnění rozsáhlého podnikatelského záměru. Akciová společnost vám umožňuje nejširší možnosti uspořádání vnitřních poměrů ve vztahu mezi akcionáři a členy statutárních orgánů. Akciová společnost je také ideálním vlastníkem menších dceřiných společností nebo nemovitostí. Cenu, aktuální nabídku a další informace naleznete v sekci Ready-made společnosti.

Pomoc s ukončením podnikání

Klientům, kteří chtějí ukončit své podnikání formou právnické osoby nabízíme likvidaci jejich společnosti a výmaz z obchodního rejstříku v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Jedná se o legální cestu k ukončení činnosti společnosti.