GSE spol.s.r.o.

Likvidace obchodních společností

Máte-li nepotřebnou společnost zapsanou v českém nebo slovenském obchodním rejstříku nabízíme Vám zrušení této obchodní korporace výmazem z obchodního rejstříku s likvidací nebo bez likvidace v závislosti na stavu předmětné firmy.

Jedná se o zcela legální způsob ukončení podnikání, který je možno řešit i fůzí se zahraniční společností a vznikem Evropské akciové společnosti v jiném členském státě Evropské unie. Dále Vám můžeme pomoci založit holding zahraničních firem, které vás mohou vystřídat na postu společníka a od platnosti novely zákona o obchodních korporacích i na postu jednatele.

Cenové rozmezí nabízených služeb je 80 000 Kč v případě pořízení holdingové sturktury, 120 000 Kč při fůzi společností do zahraniční Evropské akciové společnosti a 75 000 Kč za výmaz společnosti z obchodního rejstříku formou zrušení firmy s likvidací. Tato cena však neobsahuje cenu uložení listin v koncesované spisovně.

Podrobné informace o této rozsáhlé problematice můžete získat při osobní konzultaci v jedné z poboček naší firmy. K objednání konzultace jsme pro Vás připravili formulář.

 

Objednávka konzultace

Podnikatelský inkubátor

Našimi klienty jsou nově vzniklé společnosti, mladí nebo noví podnikatelé, studenti a start-up společnosti. Tyto subjekty podporujeme v začátcích jejich podnikání a nabízíme jim služby administrativní a hospodářské povahy, vedení účetnictví a spisovny, pronájem kancelářských a skladovacích prostor v Praze.

Entrepreneur's Incubator

Our clients include newly established companies, young or new firm owners, students and start-up companies. We support these entities at the beginning of their business activities offering them economy-focused administrative services, bookkeeping and record-keeping services as well as letting office and storage spaces in Prague.

Unternehmerinkubator

Zu unseren Klienten gehören neu gegründete Gesellschaften, Jungunternehmer oder neue Einzelfirmen, Studenten und Start-up-Gesellschaften. Diese beginnenden Wirtschaftsbetriebe und Einzelkaufleute werden von uns unterstützt. Wir bieten ihnen entsprechende Verwaltungs- und Wirtschaftsdienstleistungen, Buch- und Registraturführung sowie Vermietung von Büro- und Lagerräumen in Prag.