GSE spol.s.r.o.

Dražby

DražbaNaše společnost na základě mnohaletých zkušeností s prodejem firem formou převodu obchodního podílu nabízí nyní zákazníkům jedinečnou možnost prodeje společnosti formou dobrovolné dražby dle zákona o veřejných dražbách.

Nabízet v dražbě je možno podnik - soubor movitých a nemovitých věci, pohledávek a závazku, zaměstnanců a uzavřených kontraktů
nebo obchodní podíl - jako převoditelné majetkové právo k celé právnické osobě. 

Dražba podniku probíhá zejména při prodeji aktiv živnostníku, veřejných obchodních společností a komanditních společností, jelikož podíl v osobním typu společností nelze převádět na jiné osoby.

Obchodní podíl jako převoditelné majetkové právo je možno dražit u společností s ručením omezeným pokud obchodní podíl není reprezentován kmenovými listy. Kmenové listy a akcie akciových společností a to i v případě že nejsou veřejně obchodovány v současné době nedražíme. Nedražíme ani samostatné movité nebo nemovité věci či předměty duševního vlastnictví. Naším zaměřením je prodej obchodních podílů společností pomocí příklepu v dražbě.

Všechny dražby prováděné naší firmou jsou dle zákona dobrovolné a mohou probíhat fyzicky i elektronickou formou. Je-li součástí draženého podniku nemovitost informace o dražbe je zveřejněna na centrální adrese.cz. Samozřejmostí pří výkonu funkce dražebníka je uzavření pojistky v dostatečném rozsahu.

V případě zájmu o dražbu vás čekají následující kroky:

1. Osobní konzultace s cílem vysvětlit si všechny pojmy a podmínky spojené s dražbou a zákonem o dražbách.

2. Udělení plné moci k dražbe.

3. Úhrada poplatku za provedení dražby.

4. Zveřejnění dražby na centráníadrese.cz a zajištění znaleckého posudku pokud to ukládá zákon.

5. Dražba.

6. Vystavení potvrzení o příklepu a stím souvysející přechod vlastnických práv.

7. Servis spojený s převodem vlastnického práva k nemovitosti nebo obchodnímu podílu ve veřejné evidenci na základě potvzení o příklepu.

V případě zájmu o prodej společnosti formou dobrovolné dražby vyplňte formulář.

Na základě uvedených skutečností prověří naše společnost stav uvedené firmy ve veřejných databázích a v případě vhodnosti prodeje formou dobrovolné dražby vás budeme kontaktovat v nejbližším termínu.

Podnikatelský inkubátor

Našimi klienty jsou nově vzniklé společnosti, mladí nebo noví podnikatelé, studenti a start-up společnosti. Tyto subjekty podporujeme v začátcích jejich podnikání a nabízíme jim služby administrativní a hospodářské povahy, vedení účetnictví a spisovny, pronájem kancelářských a skladovacích prostor v Praze.

Entrepreneur's Incubator

Our clients include newly established companies, young or new firm owners, students and start-up companies. We support these entities at the beginning of their business activities offering them economy-focused administrative services, bookkeeping and record-keeping services as well as letting office and storage spaces in Prague.

Unternehmerinkubator

Zu unseren Klienten gehören neu gegründete Gesellschaften, Jungunternehmer oder neue Einzelfirmen, Studenten und Start-up-Gesellschaften. Diese beginnenden Wirtschaftsbetriebe und Einzelkaufleute werden von uns unterstützt. Wir bieten ihnen entsprechende Verwaltungs- und Wirtschaftsdienstleistungen, Buch- und Registraturführung sowie Vermietung von Büro- und Lagerräumen in Prag.