GSE spol.s.r.o.

Skartace dokumentů

Profesionální způsob znehodnocení obchodních záznamů, smluv, obsahu firemních archívů, lékařských záznamů atp. Služba je určena všem, kteří chtějí mít jistotu, že jejich záznamy nebudou zneužity nebo nedojde ke zneužití osobních údajů v nich obsažených. Mimo listinných dokumentů provádíme i skartaci datových nosičů.

Materiál určený pro skartaci vyzvedne na základě objednávky či uzavřené smlouvy pracovník naší společnosti. V případech, kdy je to nutné, disponuje naše společnost uzamykatelnými kovovými boxy určenými pro přepravu materiálů dle norem Národního bezpečnostního úřadu o kapacitě 150 Kg písemností. Před provedením skartace je vystavena původci listin faktura se splatností na skartované množství listin a datových nosičů. Fyzická skartace je provedena po úhradě ceny. Odpad ze skartovacího stroje, ale i materiál neskartovaný z důvodu neuhrazení ceny či veškerý obalový materiál se stává po předání ke skartaci majetkem společnosti GSE spol. s r.o., která jej podle platných předpisů pro nakládání s odpadem předá k recyklaci.

V případě zájmu o uzavření rámcové smlouvy o skartaci listin původce nebo pro jednorázové skartování dokumentů nás prosím kontaktujte prostřednictvím interaktivního formuláře. Uzavření rámcové smlouvy a získání množstevní slevy je možné po prvním svozu dokumentů a po uhrazení ceny skartace.

Online si také můžete vypočítat cenu skartace. Uvedená částka bude suma vč. DPH s množstevní slevou za skartované kilogramy. Pro účely výpočtu počítáme 1 pořadač o průměru 7,5 cm jako 2,25 Kg papíru ke skartaci. Cena skartace se odvíjí také od uzavřené rámcové smlouvy, jejímž uzavřením získáte 10 % slevu na skartační služby. Svoz materiálu určeného ke skartaci je v rámci poskytované služby na území Hl. M. Prahy zdarma. Svoz lze však uzkutečnit pouze nad 500 Kg váhy papíru. Menší zakázky dopravují zákazníci ke skartaci sami. Vyplněním co největšího počtu faktorů ovlivňujících cenu služby získáte orientační cenu skartace vč. DPH. Přesnou cenu k úhradě Vám vypočteme po přesném převážení materiálu. Převážení materiálu je prováděné na stanovené váze s certifikaci Českého meteorologického institutu. Maximální přípustná odchylka je pro námi používaný typ váhy stanovena na 0,05 Kg. Každý zákazník má v případě nesouhlasu s naměřenou váhou možnost nechat provést kontrolní vážení v provozovně naší společnosti. Jedinou podmínkou kontrolního převážení je, že převážení sám fyzicky provede.

Informace k zaokrouhlování váhy a celkové ceny k úhradě:

Námi používaná stanovená váha zobrazuje váhu materiálu na 2 desetinná místa. V případě, že je na celý objem materiálu potřeba vážit jednotlivé části, například na 5 jednotlivých vážení je výsledná váha součtem 5 jednotlivých vážení s přesností na 2 desetinná místa. Celková váha je pak také s přesností na 2 desetinná místa. Jelikož pro výpočet ceny však využíváme váhu na celé kilogramy je konečná váha zaokrouhlena na celá kila. Zaokrouhlování se provádí matematickou metodou do 0,4 se zaokrouhlení provádí dolů a od 0,5 nahoru. Jelikož výsledná cena odvozená od váhy materiálu obsahuje 21 % DPH, dochází i v ceně k zaokrouhlení stejnou metodou.


Praktické informace k přípravě materiálu na odvoz:

Naše společnost GSE spol. s.r.o. je poskytovatelem služby archivace a skartace dle zákona o spisové službě. Nezabývá se stěhováním či vyklízením kanceláří. Žádáme zákazníky, aby materiál byl připraven v krabicích či pytlých k odvozu, tedy aby např. pořadače nebyly volně ložené. Manipulace s materiálem není účtována pokud je materiál připraven k naložení za prvními uzamykatelnými dveřmi do objektu. Pokud tento požadavek nemůžete splnit při kalkulaci ceny prosím zaškrtněte, že žádáte hrazenou manipulaci.


Informace o minimálním množství skartu:

Zakázky do 100 Kg váhy papíru jsou naší společností považovány za podlimitní a nemusejí být od původce přijaty. Budou-li, přijaty bude účtován přesný počet kilogramů přijatý ke skartaci a to s jednorázovým manipulačním poplatkem 300 Kč bez DPH.

Kalkulace / objednávka skartace

obchodní dokumenty
lékařské záznamy
utajované skutečnosti
záznamy spisovny - archiválie
km

Podnikatelský inkubátor

Našimi klienty jsou nově vzniklé společnosti, mladí nebo noví podnikatelé, studenti a start-up společnosti. Tyto subjekty podporujeme v začátcích jejich podnikání a nabízíme jim služby administrativní a hospodářské povahy, vedení účetnictví a spisovny, pronájem kancelářských a skladovacích prostor v Praze.

Entrepreneur's Incubator

Our clients include newly established companies, young or new firm owners, students and start-up companies. We support these entities at the beginning of their business activities offering them economy-focused administrative services, bookkeeping and record-keeping services as well as letting office and storage spaces in Prague.

Unternehmerinkubator

Zu unseren Klienten gehören neu gegründete Gesellschaften, Jungunternehmer oder neue Einzelfirmen, Studenten und Start-up-Gesellschaften. Diese beginnenden Wirtschaftsbetriebe und Einzelkaufleute werden von uns unterstützt. Wir bieten ihnen entsprechende Verwaltungs- und Wirtschaftsdienstleistungen, Buch- und Registraturführung sowie Vermietung von Büro- und Lagerräumen in Prag.